Klasyfikacja napędów hybrydowych

2018-04-20
Klasyfikacja napędów hybrydowych

Pierwszą grupę stanowią silniki pracujące w układzie szeregowym. W tym układzie energia silnika spalinowego jest przetwarzana na energię elektryczną. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna służy do napędu silnika elektrycznego, a jakakolwiek nadwyżka służy do ładowania akumulatorów. Silnik elektryczny korzysta jednak z akumulatorów tylko w momencie większego zapotrzebowania na energię. Ponieważ silnik spalinowy nie stanowi tu jednostki napędowej, skrzynia biegów w takim pojeździe jest zbędna. Układ równoległy to druga grupa hybryd.

Tutaj silnik spalinowy pełni dwie role. Stanowi dodatkową energię w przypadku gdy silnik elektryczny zaczyna sobie nie radzić oraz ładuje akumulatory jednostki elektryczne wykorzystując swoje wszelkie nadwyżki. W przypadku bardzo dużego zapotrzebowania na moc oba silniki pracują razem. Silnik elektryczny posiada również system odzyskiwania energii powstającej podczas hamowania pojazdu, a uzyskana energia ładuje akumulatory. Trzecią grupę stanowi układ mieszany będący połączeniem obu poprzednich grup.