Dofinansowanie zewnętrzne

2017-10-19
Dofinansowanie zewnętrzne

Dziś praktycznie wszyscy – przedsiębiorstwa, małe jednoosobowe firmy i klienci indywidualni, korzystają z różnych form dofinansowania zewnętrznego. Pojęcia takie jak kredyt, pożyczka, raty, na stałe wpisały się do codziennego użytku. Choć niejednokrotnie używa się ich zamiennie lub równoznacznie, ich znaczenie i definicje różnią się i to zasadniczo. Kredyty są udzielane przez banki, a dla swojej ważności bezwzględnie wymagają określonych procedur i formy pisemnej. Poza kredytem konsumpcyjnym i na wydatki bieżące, środki uzyskane na drodze kredytowania mogą być rozdysponowane tylko zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem, ujętym w umowie kredytowej.

Kredyt zawsze pociąga za sobą dodatkowe koszty, takie jak np. prowizja dla banku oraz oprocentowanie.  Przedmiotem kredytu są zawsze pieniądze - w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, pozostawione na określony czas do dyspozycji kredytobiorcy. Pożyczki może udzielić praktycznie każdy, do określonej wysokości nie wymaga się formy pisemnej i nie musi ona pociągać za sobą dodatkowych kosztów. Ponadto pożyczka może dotyczyć również innych wartości i dóbr niż pieniądze. W dzisiejszych czasach, kiedy zasilanie finansowe jest powszechnie stosowaną praktyką, warto poznać specyfikę różnych form, takich jak kredyty, pożyczki, zakupy ratalne czy dotacje.